Ενημερωτική Εκδήλωση στο Πολιτικό Μέγαρο Λεμεσού με θέμα: Παιδική Κακοποίηση και Θέματα Πρόληψης.
20 Νοεμβρίου 2017             7:00-9:00

Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και εμφανίζεται σε διάφορες μορφές, όπως η σωματική κακοποίηση, η σεξουαλική, η συναισθηματική και η παραμέληση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια στην επιρροή του διαδικτύου και τις πιθανές συνέπειες λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης του.

Η παρουσίαση αυτή γίνεται με αφορμή την Παγκοσμία Ημέρα Κατά της Παιδικής κακοποίησης με σκοπό την ενημερώση αλλά και την έγκαιρη πρόληψη. Επιπρόσθετα θα συζητηθεί ο ρόλος της οικογένιας και του κοινωνικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, θα επεξηγηθεί η διαδικασία διερεύνησης στην Κύπρο, σημάδια αναγνώρισης και τρόποι προσέγγισης του φαινομένου αυτού.