• Συστημική Προσέγγιση
 • Άτομο-Ζευγάρι-Οικογένεια
 • Ψυχοθεραπεία – Συστημική Προσέγγιση

Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία που, δημιουργώντας τον απαραίτητο χώρο για να εκφραστούν συναισθήματα και δυσκολίες μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, δίνει τη δυνατότητα σ’ ένα άτομο, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια ή και μια ομάδα να γνωρίσουν σε βάθος τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν τις ανάγκες και επιθυμίες τους, να διαλέξουν δρόμους ζωής.

Η ψυχοθεραπεία στη συστημική προσέγγιση αναφέρεται στη διαδικασία που συμβαίνει κατά τη συνάντηση δύο «ειδικών», ενός ανθρώπου (ή ανθρώπων) – πελάτη που ζητά βοήθεια κι ενός ανθρώπου – θεραπευτή που προσφέρει την εμπειρία, τις γνώσεις και ένα οργανωμένο πλαίσιο επικοινωνίας και ψυχοθεραπευτικής σχέσης για την ανακούφιση από τον ανθρώπινο πόνο, για την αναζήτηση απαντήσεων στα διλήμματα της καθημερινότητας, για τη διέξοδο από τα υποκειμενικά αδιέξοδα της ζωής, για την αντιμετώπιση της προσωπικής κρίσης.

Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής συνεργασίας αξιολογείται και διαγιγνώσκεται ο τρόπος με τον οποίο έχει εγκατασταθεί μία δυσλειτουργία στην προσωπική ζωή του πελάτη. Κατά τη διάρκεια τη συνάντησης αυτής αποκαλύπτονται οι δυσλειτουργίες, προτείνονται εναλλακτικές επιλογές, φωτίζονται σκοτεινά μονοπάτια διεξόδων, δημιουργούνται υποστηρικτικά συστήματα.

Η συστημική ψυχοθεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μορφές ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα ως:

 • ατομική συστημική θεραπεία,
 • συστημική θεραπεία ζευγαριών,
 • συστημική οικογενειακή θεραπεία,
 • συστημική ομαδική θεραπεία.

Θέματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν:

 • κατάθλιψη,
 • άγχος,
 • διαταραχές πανικού,
 • σωματικές διαταραχές,
 • ψυχώσεις,

 • την αντιμετώπιση του τραύματος,
 • την κακοποίηση και τη βία,
 • τα προβλήματα ζευγαριών,
 • προβλήματα επικοινωνίας στην οικογένεια

Διάρκεια συνεδρίας

50 min