Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί αλλά και να στηρίξει την επικοινωνία κατά την διάρκεια της εφηβείας

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών, και τα πιο συχνά θέματα που αναφέρονται είναι:

  • Διαζύγιο
  • πένθος
  • προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών/εφήβων στο σπίτι ή το σχολείο,
  • δυσκολίες σχολικής προσαρμογής,
  • μαθησιακές δυσκολίες και
  • διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας,
  • συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών και εφήβων

Διάρκεια συνεδρίας

50 min