Το έργο MHF δημιουργήθηκε από NBCC-I  Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιημένων Συμβούλων – Παγκόσμια (www.nbccinternational.org), τμήμα του  NBCC Διεθνή Οργανισμού Πιστοποιημένων Συμβούλων. (www.nbcc.org).

Είναι μια εκπαίδευση με διδακτέα ύλη και τα άτομα  μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης μπορούν να πάρουν πιστοποίηση παρακολούθησης και να καταχωρηθούν στο μητρώο των επαγγελματίων MHFs. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η αντιμετώπιση της ικανότητας παροχής υπηρεσιών από ειδικούς. Δεν αποτελέι ξεχωριστό επάγγελμα αλλά θεωρείται ως εκπαίδευση που έχει ως στόχο να αυξήσει την ικανότητα των υπηρεσιών των ατόμων που έρχονται σε επαφή με άλλους κατά τη διάρκεια της καθημερινής εργασίας ή των καθηκόντων και να μπορούν να εντοπίζουν, και να στηρίζουν άτομα με ανάγκες ψυχικής υγείας.

Το πρόγραμμα «MHF» το οποίο θα ήταν σημαντικά βοηθητικό για την εκπαίδευση των συμβούλων / εκπαιδευτών αλλά και του προσωπικού ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος έχει ως στόχο να αυξήσει την ικανότητα των υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με τους άλλους κατά τη διάρκεια της καθημερινής εργασίας ή των καθηκόντων τους να μπορούν να στηρίζουν άτομα με ανάγκες ψυχικής υγείας σε ένα πρώιμο στάδιο και να παραπέμπουν σε ειδικούς, αναλόγως της περίπτωσης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι 30 ώρες και περιλαμβάνει την κατάρτιση στις συμβουλευτικές δεξιότητες, σε συνεργασία με την ακεραιότητα, την παραπομπή ποικιλομορφία, καθώς και τις δεξιότητες και τη διαβούλευση.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να είναι χρήσιμο για ποικίλους λόγους. Η εκπαίδευση σε συμβουλευτικές τεχνικές μέσα από το πρόγραμμα θα αφοπλίσουν τους συμμετέχοντες με ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης, κατάρτισης και αντικειμενικότητας έτσι ώστε να μπορέσουν να δράσουν άμεσα σε περιστατικά με απόλυτη ακεραιότητα. Επίσης, οι υποψήφιοι θα εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένο πλαίσιο έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν σε πρώτο επίπεδο την ψυχική ανάγκη ενός ατόμου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δράσει άμεσα και γρήγορα σαν “πρώτη βοήθεια” να ακούσει, να στηρίξει και στην συνέχεια να παραπέμψει στον καταλληλότερο ειδικό για την καλύτερη αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ανφέρεται επίσης στην εκπαίδευση ψυχικών διαταραχών όπως είναι το στρέςς, κατάθλιψη, άγχος, ψύχωση, εθισμό, παρανοητικές ιδέες, αυτοκτονικές τάσεις, κρίσεις πανικού, μαθησιακές δυσκολίες και κακοποίση.

Το πρόγραμμα έχει επίσης ως στόχο την διαχείρηση των συναισθημάτων και γεγονότων που μπορεί να αντιμετωπίζει καθημερινά ο εργαζόμενος με αποτέλεσμα να μπορεί να τα αντιμετωπίσει με λιγότερο ψυχικό προσωπικό κόστος, και να αποδίδει καλύτερα στον εργασιακό του χώρο.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό της ολοκλήρωσης και περιλαμβάνονται στο μητρώο MHF.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ ΤΩΡΑ

Το MHF στην Κύπρο υλοποιήθηκε στην Κύπρο για πρώτη φορά τον Μάρτιο 2017
και ήταν μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα εκπαίδευση αφού εκπαιδεύτηκαν 14 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου!