Το πρόγραμμα MHF δημιουργήθηκε από το NBCC-I Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιημένων Συμβούλων – Παγκόσμια (www.nbccinternational.org), τμήμα του NBCC Διεθνή Οργανισμού Πιστοποιημένων Συμβούλων. (www.nbcc.org).
Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο τη διαχείριση των συναισθημάτων και των περιστατικών που μπορούν να προκύψουν στη ζωή ενός εργαζόμενου στην προσωπική και επαγγελματική του καθημερινότητα, ώστε να μπορεί να τα αντιμετωπίσει με λιγότερο ψυχικό και προσωπικό κόστος, να μπορεί να αποδίδει καλύτερα και να είναι πιο παραγωγικός στον εργασιακό του χώρο.
       Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν σε πρώτο επίπεδο τη ψυχική ανάγκη ενός ατόμου. Το άτομο θα είναι σε θέση να δράσει σαν πρώτος βοηθός σε θέματα ψυχικής υγείας, όπως κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους κτλ, και θα μπορεί να αναγνωρίσει τα συμπτώματα κάποιων ζητημάτων ψυχικής υγείας όπως π.χ. κατάθλιψης, και να βοηθήσει στην αντιμετώπισή τους.
       Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δράσει άμεσα και γρήγορα σαν “πρώτη βοήθεια”, να ακούσει, να στηρίξει και στη συνέχεια να παραπέμψει στον καταλληλότερο ειδικό για την καλύτερη αντιμετώπιση του περιστατικού εάν χρειάζεται.
Εκπαιδεύει, επίσης, τους συμμετέχοντες σε ζητήματα ψυχικών διαταραχών και ψυχικής υγείας, όπως είναι το στρες, η κατάθλιψη, το άγχος, η ψύχωση, ο εθισμός, οι παρανοητικές ιδέες, οι αυτοκτονικές τάσεις, οι κρίσεις πανικού, οι μαθησιακές δυσκολίες και η κακοποίηση.
       Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο για ποικίλους λόγους. Η εκπαίδευση σε συμβουλευτικές τεχνικές μέσα από το πρόγραμμα, θα εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης, κατάρτισης και αντικειμενικότητας, και θα τους προμηθεύσει με όλα τα εφόδια, έτσι ώστε να μπορέσουν να δράσουν άμεσα και αποτελεσματικά σε περιστατικά που σίγουρα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

       Πρόκειται για ένα σύντομο πρόγραμμα, διάρκειας 30 ωρών, το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε συμβουλευτικές δεξιότητες, στην ποικιλομορφία, την παραπομπή καθώς και στην αφύπνιση και ενημέρωση σε θέματα ψυχικών διαταραχών. Δεν αποτελεί ξεχωριστό επάγγελμα, αλλά θεωρείται ως εκπαίδευση που έχει ως στόχο να αυξήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν άτομα που έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της καθημερινής εργασίας ή των καθηκόντων τους, με τρόπο ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να στηρίζουν άτομα με ανάγκες ψυχικής υγείας. Δεν πρόκειται για επαγγελματικό τίτλο, αλλά αποτελεί πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
       Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οποιοδήποτε άτομο έχει ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησής του τον άνθρωπο ή/και που έρχεται σε επαφή με ανθρώπους. Τα άτομα που θα εκπαιδευτούν θα μπορούν να στηρίζουν ανθρώπους με ανάγκες ψυχικής υγείας σε ένα πρώιμο στάδιο και να παραπέμπουν σε ειδικούς, αναλόγως της περίπτωσης.
       Το πρόγραμμα «MHF» αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εκπαίδευση των συμβούλων / εκπαιδευτών αλλά και του προσωπικού ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που έχει ως στόχο να ενισχύσει τις υπηρεσίες που προσφέρει. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, σε πάρα πολλούς τομείς και υπηρεσίες κυρίως αυτών που ασχολούνται με τον άνθρωπο, όπως π.χ.: νοσηλευτές, αστυνομικοί, πυροσβέστες, τραπεζικοί υπάλληλοι, άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό (προπονητές, αθλητές), στρατιωτικοί, υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κτλ.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση παρακολούθησης και μπορούν να καταχωρηθούν στο μητρώο των επαγγελματίων MHF παγκόσμια. Το πρόγραμμα ΜΗF έχει παγκόσμια αναγνώριση και κύρος. Εντάσσει το συμμετέχοντα σε μια παγκόσμια κοινότητα και συνεχίζει να τον εκπαιδεύει, παρέχοντάς του πρόσβαση σε άρθρα και παγκόσμιο εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα ψυχικής υγείας.

Το MHF στην Κύπρο υλοποιήθηκε στην Κύπρο για πρώτη φορά τον Μάρτιο 2017
και ήταν μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα εκπαίδευση αφού εκπαιδεύτηκαν 14 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου!