Η ψυχοθεραπεία στη συστημική προσέγγιση αναφέρεται στη διαδικασία που συμβαίνει κατά τη συνάντηση δύο «ειδικών», ενός ανθρώπου (ή ανθρώπων) – πελάτη που ζητά βοήθεια κι ενός ανθρώπου – θεραπευτή που προσφέρει την εμπειρία, τις γνώσεις και ένα οργανωμένο πλαίσιο επικοινωνίας και ψυχοθεραπευτικής σχέσης για την ανακούφιση από τον ανθρώπινο πόνο, για την αναζήτηση απαντήσεων στα διλήμματα της καθημερινότητας, για τη διέξοδο από τα υποκειμενικά αδιέξοδα της ζωής, για την αντιμετώπιση της προσωπικής κρίσης.