Λευκωσία 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00-18:00
@ Compass4u Center, Λευκωσία
Λεμεσός 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30-20:30
@ Michelle Frantzi Journey to Talk Center, Λεμεσός

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ!

Το MHF είναι ένα εντατικό  εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο να βελτιώνει τις δεξιότητες,  που χρειάζονται για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων που δημιουργούνται κάτω από ειδικές συνθήκες και επηρεάζουν την ψυχική υγεία.

Η πρόληψη είναι καθοριστική:

Ο ΜHF εκπαιδεύεται στην άμεση “διάγνωση” και υποστηρίζει το άτομο να μάθει να διαχειρίζεται το άγχος του, να αντιμετωπίζει με επάρκεια τις επερχόμενες πιθανές κρίσιμες καταστάσεις και θέματα όπως επαγγελματική εξουθένωση (burnout), προσωπικές δυσκολίες που προέρχονται από ενδογενείς ή εξωγενείς  καταστάσεις κ.α.

Ο ΜHF εκπαιδεύεται στην άμεση “διάγνωση” και υποστηρίζει το άτομο να μάθει να διαχειρίζεται το άγχος του, να αντιμετωπίζει με επάρκεια τις επερχόμενες πιθανές κρίσιμες καταστάσεις και θέματα όπως επαγγελματική εξουθένωση, κρίση πανικού, άγχος, και διάφορες προσωπικές δυσκολίες που προέρχονται από ενδογενείς ή εξωγενείς  καταστάσεις κ.α. και με ευαισθητοποίηση να παραπέμπει όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο.

Οι ΜHF παίρνουν βεβαίωση παρακολούθησης & συμπεριλαμβάνονται στο International MHF Directory.

Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με το κέντρο μας Michelle Frantzi Journey to Talk
Τηλ: 25586886
Email:info@michellefrantzi.com

Eπικοινωνήστε τώρα. Start Your Journey to Talk.